Zwroty i reklamacje

  1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej Produkty i ich opisy były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem sklep@scmpoland.pl
  2. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady towaru, jeśli Kupujący w chwili zawarcia umowy o nich nie wiedział.
  3. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania przez Kupującego z uprawnień reklamacyjnych jest pisemne zawiadomienie Sklepu o wadzie w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty jej wykrycia.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z dowodem jego zakupu w Sklepie i innymi wymaganymi dokumentami.
  5. Koszty przesyłki w przypadku uznania reklamacji pokrywa Sklep. Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
  6. Mając na uwadze, że umowa kupna-sprzedaży zawierana przez Kupującego ze Sklepem jest umową zawieraną poza lokalem przedsiębiorstwa, Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego dziesięciodniowego terminu wystarczy wysłanie do Sklepu oświadczenia przed jego upływem. Dla kwestii nieuregulowanych w niniejszym ustępie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Akceptowane płatności - PayU, VISA, MasterCard,...