§ 7. Formy płatności

Klient może wybrać jedną z następujących form uregulowania należności za dokonane zamówienie, wybierając jedną spośród dostępnych form płatności:

-         wpłata za pośrednictwem PayU.pl

Akceptowane płatności - PayU, VISA, MasterCard,...